<form id="f99vp"></form>

    <form id="f99vp"></form><address id="f99vp"><nobr id="f99vp"><nobr id="f99vp"></nobr></nobr></address>

     <address id="f99vp"></address>

      <form id="f99vp"></form><address id="f99vp"></address>

        <address id="f99vp"></address>

        新旧QC七大工具(十四个质量工具)

        上海    2019年8月16日开课    费用:3000元/人
        课程介绍

        新旧QC七大工具(十四个质量工具)

        培训时间/地点:

        2019111~12/上海  2019426~27/苏州  2019816~17/上海

          20191115~16/常州  20191213~14/上海

        收费标准:3000/(含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费)

        课程目的:

        让学员对日常工作中常用的过程数据收集、分类、统计、分析和应用方法的概念进行理解,进而学习QC常用7种工具的原理、应用分析和关键要点,为实际生产过程和质量分析提供最基本的方法。 
        课程特点:

        把握基础,注重实用,避免常见的枯燥无味的理论灌输,以易于理解例子来理解各种重要概念,并在练习中掌握QC7种工具的基本数据收集过程和结果分析要点,让学员逐步理解QC7大工具的实际运用方法(为便于工作使用和实施,本课程将会简单介绍质量统计软件MINITAB的实际运用)。

        课程大纲:


         

        主题/目标


         

         

        讲 师


         

         

        学 员


         

         

        第一天 9:00-16:30


         

         

        课程导入


         

         

        QC手法的起源


         

         

        自我介绍/分组


         

         

        QC手法在问题解决中的地位与应用


         

         

        培训目标及要求


         

         

        问题提出与团队组建


         

         

        QC七大手法


         

         

        QC七大手法图形简述


         

         

        简述使用经验


         

         

        检查表


         

         

        检查表概述


         

         

        何谓检查表


         

         

        思考,练习,提问与回答老师问题


         

         

        引导学员回忆工作中使用该工具的情况


         

         

        检查表的类型


         

         

        检查表的作用


         

         

        检查表应用


         

         

        检查表的制作步骤与要点


         

         

        检查表的应用领域


         

         

        案例研究


         

         

        提问和其他可应用领域扩散引导


         

         

        层别法


         

         

        层别法概述


         

         

        何谓层别法


         

         

        练习,提问与回答老师问题


         

         

        层别法的作用


         

         

        层别法应用


         

         

        层别法的应用步骤与主要要点


         

         

        层别法的应用示图


         

         

        实际案例示范


         

         

        应用注意事项


         

         

        散布图


         

         

        散布图概述


         

         

        何谓散布图


         

         

        练习,提问与回答老师问题


         

         

        散布图的作用


         

         

        几种常见的散布图


         

         

        散布图应用


         

         

        散布图的绘制(结合EXCEL


         

         

        巧用散布图确定问题要因 (辩读)


         

         

        案例研究/演练


         

         

        柏拉图


         

         

        柏拉图概述


         

         

        何谓柏拉图/发展历史


         

         

        练习,提问与回答老师问题


         

         

        柏拉图与二八大法则


         

         

        柏拉图应用


         

         

        如何应用柏拉图聚焦问题


         

         

        柏拉图制作要点与注意事项(结合excel


         

         

        案例演练


         

         

        效用讲解和注意事项解说


         

         

        直方图


         

         

        直方图概述


         

         

        何谓直方图


         

         

        练习,提问与回答老师问题


         

         

        直方图的作用


         

         

        检查表应用


         

         

        直方图的制作步骤与要点(Excel/原理讲解)


         

         

        妙用直方图剖析问题 (辩读)


         

         

        案例研究


         

         

        鱼骨图


         

         

        鱼骨图概述


         

         

        何谓鱼骨图


         

         

        练习,提问与回答老师问题


         

         

        功能分类(几种不同的鱼骨图)


         

         

        如何应用柏拉图聚焦问题


         

         

        鱼骨图应用


         

         

        如何找鱼骨图要解决的问题


         

         

        鱼骨图制作要点与注意事项


         

         

        鱼骨图与流程图及5why法灵活应用


         

         

        案例研究


         

         

        管制图/图表


         

         

        管制图/图表概述


         

         

        何为管制图


         

         

        提问,讨论与回答老师问题


         

         

        管制图/图表的作用


         

         

        调查学员企业使用管制图/图表状况


         

         

        管制图/图表的应用


         

         

        P管制图


         

         

        管制图的判定方法


         

         

        其他图表示例和应用简介


         

         

        非常规控制图制作与应用(结合企业实际选讲)


         

         

        QC七大手法课程小结


         

         

        内容小结


         

         

        QC手法应用口诀


         

         

        提问与回答老师问题


         

         

        回答学员问题及疑点澄清


         

         

        第二天 9:00-16:30


         

         

        QC七大手法


         

         

        QC七大手法历史简介


         

         

        简述使用经验


         

         

        为什么要使用新QC七大手法


         

         

        与旧QC七大手法的区别


         

         

        亲和图


         

         

        亲和图概述


         

         

        何谓亲和图


         

         

        思考,练习,提问与回答老师问题


         

         

        适用范围


         

         

        亲和图的类型


         

         

        检查表应用


         

         

        亲和图的制作步骤与要点


         

         

        如何判定亲和性


         

         

        案例研究


         

         

        实际案例演练:如何找个好妻子


         

         

        关连图


         

         

        关连图概述


         

         

        何谓关连图


         

         

        练习,提问与回答老师问题


         

         

        关连图的适用范围和图例


         

         

        关连图应用


         

         

        关连图的应用步骤与要点


         

         

        关连图的判读方法


         

         

        关连图的种类和巧用


         

         

        练习:为何存不到钱


         

         

        系统图


         

         

        系统图概述


         

         

        何谓系统图


         

         

        练习,提问与回答老师问题


         

         

        系统图的适用范围


         

         

        系统图的逻辑和类别


         

         

        系统图应用


         

         

        系统图的做法


         

         

        系统图在功能分析方面的应用


         

         

        案例研究:用系统图分析问题


         

         

        矩阵图


         

         

        矩阵图概述


         

         

        何谓矩阵图


         

         

        练习,提问与回答老师问题


         

         

        矩阵图的适用范围


         

         

        矩阵图的种类


         

         

        矩阵图应用


         

         

        矩阵图的做法


         

         

        各种矩阵图的应用案例


         

         

        练习:谁没说谎


         

         

        PDPC


         

         

        PDPC法概述


         

         

        何谓PDPC


         

         

        练习,提问与回答老师问题


         

         

        PDPC法的应用范围和分类


         

         

        PDPC法应用


         

         

        PDPC法的应用案例


         

         

        PDPC法的制作步骤


         

         

        案例研究


         

         

        箭形图


         

         

        箭形图概述


         

         

        何谓箭形图


         

         

        练习,提问与回答老师问题


         

         

        理解箭形图的适用范围


         

         

        箭形图的特点


         

         

        箭形图应用


         

         

        箭形图的作图规则


         

         

        箭形图的应用符号


         

         

        案例研究


         

         

        效用讲解和注意事项解说


         

         

        矩阵数据解析法


         

         

        矩阵数据解析法概述


         

         

        何为矩阵数据解析法


         

         

        提问,讨论与回答老师问题


         

         

        使用方法和适用范围


         

         

        矩阵数据解析法应用


         

         

        矩阵数据解析法的原理和运算公式


         

         

        实例解析


         

         

        r值辩读方法


         

         

        课程总结


         

         

        内容小结


         

         

        PDCA循环各阶段QC工具的应用


         

         

        提问与回答老师问题


         

         

        QC工具活用例


         

         

        回答学员问题及疑点澄清


         

         

        课程应用


         

         

        应用过程中可能出现的问题及解决途径


         

         

        制订培训后的应用计划


         

         

        Q&A


         

        讲师介绍:胡老师

        2001年始从事质量相关工作,机械电子工程专业背景,MBA,质量经理。

        从产线质量工程师做起,务实严谨。长期负责质量管理体系的运行与维护、客户质量投诉和审核处理以及生产线质量的管控和改进工作,对电子、电气、医疗设备、 医疗和实验流体组件以及环保相关设备制造行业工厂生产和管理流程,供应商质量管理,生产一线的质量控制工作有实际的工作经验和深入的理解。台达绿带,通用 电气黑带学员,熟悉如何应用质量工具解决生产问题,对生产制造型企业的一线运营和管理系统非常了解,善于诊断制程问题,发起自我审核和应对客户审核。另有 辅导新工厂建立ISO9001质量体系并通过第三方审核的经历,对制造业公司RoHS体系(QC080000)的建立和管理有实践经验。

        工作经历:

        台达(Delta Electronics)、捷普科技(Jabil Circuit)和通用电气(GE)等公司任质量工程师、课长和质量经理等职务。

        培训经历:

        04年接受由台湾亚硕国际管理顾问公司主导的年度课程,包括讲师技巧、QC七大手法、8D、SPC、FMEA、DOE、田口和6sigma绿带等,获得台达内训讲师认证资格并从事相关课程的培训工作;后参与QC080000体系培训并开发公司管理程序及方法。

        主要擅长课程:

        • 新旧QC七大手法(QC 7 tools – old/new)

        • 问题的分析和解决方法(8D)

        • 统计过程控制(SPC

        • 全面质量管理(TQM)

        • 客户投诉处理及应对技巧(CQE)

        • 失效模式及要因分析(FMEA)

        课程特色:

        老师制造业生产现场经验丰富,与基层接触的时间较长,对产品线布局和站位风险评估方法熟悉,善于举例,表达幽默,与来自工厂的学员容易产生良好互动,通过案例分析结合理论知识的讲解,练习,深入浅出,易于学员接受、理解和运用,应用性强。

        授课形式:

        知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

         


        开课信息
        举办时间:2019年8月16日 培训费用:3000元/人 举办地点:上海
        报名咨询
        上一篇:现场质量管理与突破性快速改善 | 下一篇:成功--从优秀员工做起 【类别:综合管理 标签:新旧QC七大工具 新旧QC七大手法 新旧QC七大工具培训】 【课程评价 75次浏览】
        免费在线咨询 课程编号:160341

        -


        请您尽量详细填写上述内容,以便工作人员给您更确切答复


        宸ュ晢绠$悊涓庡垱鏂扮粡钀ユ昏鐮斾慨鐝? /></a>
</div><div id=

        查课程,找讲师,上91培训!
        91培训移动端
        培训专题 | 关于本站 | 联络我们 | 网站地图 | HR工具
        快3走势图上海|官网_首页 http://so.iqiyi.com/so/q_国民彩票准吗a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇手机app28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=皇家幸运飞艇a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/福利彩票怎么看号码28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=有没有幸运飞艇手机软件下载a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/彩票20选8走势a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_pk10网址a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=广东快乐十分任三a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/彩神PK10计划全能版28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=同城彩票官网首页a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10有没有固定规律a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=彩票代购平台有哪些a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10必赢客a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_广东快乐十分怎么赔a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=全球彩票网怎么注册a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分龙虎走势图28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=玩pk10技巧a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/秒速飞艇经验a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_9万彩票手机版a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=pk10对打a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/福利彩票历史开奖28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=广东快乐十分走势图la9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=万彩彩票靠谱吗a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/pk10计划软件免费28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇冷热走势图a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/彩票有私人的吗a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_pk10前二和值统计a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=彩票合法吗a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/腾龙pk10缩水a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=两点合法彩票是a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=pk10冠军5码a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/天天中彩票合法吗?a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=千禧彩票没了a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=pk10车次玩法怎么玩a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/众彩福利彩票网址28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=有没有幸运飞艇手机软件下载a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运飞艇定位公式a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场开奖号码查询28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=广东快乐十分走势分析a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=重庆幸运农场快乐十分走势图a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/北京PK10娱乐平台28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=98彩票网平台怎么样a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=广东快乐十分计划qq群a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10彩票哪里买28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=彩票二等奖在哪里领a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=北京pk赛车彩票走势图a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/彩票大赢家是真的吗28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=pk10投注平台a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=高频彩票倍投方案a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10数据28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=时时彩组六必中法a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10开奖直播 聚彩a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇交流q群28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=广东福利彩票开奖查询a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运农开奖a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10腾龙计划28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇直播交流a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/网易彩票不能买2019a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=财神8彩票网正规a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/秒速赛车是哪里的开奖28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=重庆福利彩票幸运农场a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=广东快乐十分20选8玩法a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/蓝冠平台28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=手机怎么买彩票2019a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/彩票主任控号a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_北京pk10赛车开奖走势a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=秒速赛车pk10软件a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/98彩票不能充值28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=北京pk10即时开奖a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=创建彩票网站平台a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/山东福利彩票网3d28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇有没有人玩a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/8828彩票怎么样a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=秒速赛车是官网吗a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运彩票5a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_北京pk10冠军选号a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=众彩福利彩票网址a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/秒速赛车计划统计28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=福利彩票6十1生肖开奖a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/秒速赛车走a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=广东快乐十分彩投注a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=秒速赛车怎么看直播a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/彩票注册线路28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇预测软件a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/106官网彩票合法吗28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=重庆幸运农场定位技巧a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=广东快乐十分钟a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=山东福利彩票官网a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=和彩彩票下载安装a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=彩票256是正规的吗a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_体育彩票福建31选七a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=加拿大max彩票开奖结果a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=彩票 规律a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=人人中彩票a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=98彩票网是真的吗a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/彩票开机号关注号28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=阿莉彩票最新官方网站a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运农场走势图的链接a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/pk10赛车app28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运飞艇极速开奖a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=北京赛车pk10杀码技巧a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/体育彩票软件下载a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_数学与彩票a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=广东快乐十分彩乐乐走势图a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/重庆幸运农场昨天开奖结果a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇计划手机版a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10软件免费a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_北京赛车pk10在线平台a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=为什么彩票不能网购了a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运飞艇最高连开记录a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_开5个号码的幸运飞艇a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇手机计划软件iosa9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/lv彩票平台是真的吗a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/pk10超级缩水28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=PK10怎么杀码a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/现金彩票玩法a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_秒速时时彩选开奖结果a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇冷热号分析a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运飞艇实力微信老群a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=pk10缩水软件a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=彩票收入a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/重庆体育彩票网站28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=世外彩票专家a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运飞艇开奖直播现场a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇全天分析28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=万发彩票网靠谱吗a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=福利彩票讨论群a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/6118网络彩票a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_三3D福利彩票开奖现场a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=重庆幸运农场开奖历史开奖结果a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=秒速赛车手机版a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运飞艇开奖计划图a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=赛车pk10开奖走势图a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=哪里加玩彩票的人啊a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/全民彩票路线导航28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=多乐网彩票警方赔钱么a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运飞艇1之6名如何算a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇有计划软件吗28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=皇家幸运飞艇a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=pk10车次玩法怎么玩a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/2019网售彩票a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运农场的方法a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运农场 综合走势图a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运飞艇信誉投注网a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=pk10顺势玩法a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=okcp彩票安卓a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/高鸿旗下彩票网站28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=广东快乐十分钟龙虎a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=北京赛车幸运飞艇软件a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇八码公式28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=时时彩后三杀两码和差a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=北京pk在线怎么注册a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/彩票绝密出号算法a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=天天中彩票是官方的?a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=广东快乐十分走势图表免费a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分计划安卓28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=广东快乐十分开奖直播软件a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运农场幸运三a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇手机开奖直播28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=借钱买彩票a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=新贝彩票娱乐a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/广东快乐十分总和大小a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=世外彩票专家a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运飞艇官网娱乐平台a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇上北下南28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=微信幸运飞艇红包群a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=58同城彩票入驻a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/阿里彩票怎么买a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_重庆幸运农场分析软件a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇艇直播a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=赛车pk10预测a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/w彩票登陆平台28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=打彩票怎么打a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=pk10冠亚11不算和a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/香港趣彩彩票a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_广东快乐十分计划安卓a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运农场中8个a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10 七码a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/彩票平台合法28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=秒速时时彩开奖走势a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=必赢pk10a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/广东快乐十分必赢技巧a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运飞艇pk10稳赢公式a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=168彩票网站正规吗a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/章鱼彩票爆料28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=周易与彩票选号a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=中福彩票安全吗a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/hao500彩票网信得过吗a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=外围彩票网站大全a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运农场投注网a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/精准北京赛车计划软件下载28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=北京赛车技巧6码a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=中体彩彩票客户端a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/哈哈彩票计划网a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运飞艇安卓计划a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=彩票王app 正规吗a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/彩票北京赛车pk10简介a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运飞艇pk10直播a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇交流宝典a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=w600彩票软件是真的吗a9840。com 复制登录